Szeged, tűzifa, fa, tüzelő, fűtés, segély

Ismét lehet szociális tűzifát igényelni Szegeden

Helyi hírek

A megélhetési válság a szegedi családokat is sújtja. Épen ezért a szegedi önkormányzat az országban egyedülálló szociális támogatási rendszerével idén is számos formában segíti a rászorulókat. Ezt bizonyítja, hogy 1,5 milliárd forintról 2 milliárdra emelte a szociális támogatásokra fordítandó összeget a költségvetésben. 

A szegedi önkormányzat megemelte a különféle jogcímen kérhető segélyeket, megduplázta az újszülöttek után járó egyszeri szülési támogatást, 20 ezer forintra növelte az általános iskolások iskolakezdési támogatását és 20 ezerre emelte a szegedi időskorúak és rokkantellátásban részesülők éves támogatását. Április elsejétől pedig ingyenessé tette a helyi tömegközlekedést a 14 év alatti gyerekek számára. Ezen felül minden eddiginél többet költ idén a rászorulók tűzifatámogatására is: 60 millió forintot biztosít saját forrásból a projekt megvalósítására.

Az idei a tizenegyedik év, amikor igényelhető a szociális tűzifa Szegeden. A kérelem benyújtási határideje július 8-a. A kérelmet személyesen vagy interneten keresztül lehet benyújtani.  A pályázati felhívás és annak minden részlete a Szegedi Tükörben és a www.szegedvaros.hu honlapon olvasható.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével történik. Igényelhet tüzelőt, aki az önkormányzattól tavaly vagy idén települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült. A szociális intézményeinkben személyes gondoskodást nyújtó szociális, vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó szolgáltatásban részesül, illetve ha a dorozsmai vagy móravárosi szegregátumban él.

A jogosultak köréről a szociális bizottság fog dönteni. Egy háztartás egy erdészeti köbméter hasított tűzifát kaphat, mely a közterületeken elvégzett fakivágásokból, fanyesésekből származik. A faanyag feldolgozását, aprítását, zsákolását követően az önkormányzat a tüzelőt a jogosultak részére házhoz is szállíttatja várhatóan szeptember-októberben.

Eddig tavaly kértek és kaptak tüzelőt a legtöbben: 734-en 56 millió forint értékben.

(Szeged MJV Polgármesteri Hivatal)

Fotó: Frank Yvette