Szeged, Szegedi Tudományegyetem, SZTE, oktatás, Gyakorló iskolák, fejlesztés

500 milliós uniós forrásból felújították az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskoláját

Helyi hírek

A Szegedi Tudományegyetem 500 millió forintos uniós támogatásból fejlesztette az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola infrastruktúráját és a gyakorlati képzés megújítására is fordítottak a támogatásból.

A pedagógusképzés fejlesztése és népszerűsítése kiemelt feladat volt az egyetem számára, céljuk az volt, hogy megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson az intézményben a gyakorló tanításon részt vevő tanító és tanár szakos hallgatók, pedagógusok és diákok számára.

A pénzből a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével a minőségi neveléshez, oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő infrastruktúra kialakítását, modernizálását valósították meg. Ennek keretében korszerűsítették az iskola épületét, új bútorzatot és eszközöket szereztek be, illetve modernizálták a mindennapos testnevelés és a közösségi élet színtereit is. A pályázati támogatásnak köszönhetően bővült az elektronikus tananyagok használatához szükséges eszközpark és kiépítésre került a szélessávú internetelérés is. A természettudományos és IT tantárgyak naprakész oktatásához a pedagógiai és IT eszközök beszerzése mellett megtörtént a cyber és robotika termek bebútorozása és felszerelése is. Az infrastrukturális fejlesztés során a parkettaburkolatok helyenkénti javítása, a két tornateremben a parkettaburkolat cseréje és a pincehelyiségek oldalfalainak kijavítását is megcsinálták, illetve  a gimnáziumi épület egy kisebb tető szakaszán is felújítási munkákat végeztek el.

Fotó: Frank Yvette