Beiktatták a Hajdúdorogi Metropólia vezetőjét

Helyi hírek

Ünnepi istentisztelet keretében beiktatták tisztségébe a Ferenc pápa által megalapított görögkatolikus Hajdúdorogi Metropólia vezetőjét, Kocsis Fülöp érsek-metropolitát pénteken Debrecenben.

Az Attila téri görögkatolikus székesegyházban tartott vecsernye után Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa ismertette azt a három, latin nyelvű pápai bullát, amelyben Ferenc pápa a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház megalapításáról, a metrolópia székhelyéről, illetve a metropólia első érsek-metropolitájának személyéről rendelkezett.

A püspöki beiktatáson részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a testvéregyházak több püspöke. A magyar kormányt Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, illetve Simicskó István államtitkár képviselte. Jelen volt Debrecen és Hajdúdorog polgármestere is.

Alberto Bottari de Castello a pápai bullák ismertetése előtt tartott olasz nyelvű köszöntőjében emlékezetett arra, hogy Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa március 23-án Hajdúdorogon kihirdette a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház megalapítását, amit mindenki nagy örömmel fogadott.
Elérkezett a hivatalos pillanat, amikor ezt megerősítjük, itt a hivatalos bulla az alapításról – mondta a nuncius, megemlítve: a Szentatya meghallotta híveinek kívánságát, s meggyőződött, hogy a magyarországi görögkatolikus egyház eljutott arra szintre, hogy sajátjogú egyházzá váljon.

Ezt követően a pápai nuncius felolvasta a latin nyelvű bullákat. Ismertette egyebek között, hogy a pápa a Hajdúdorogi Metropólia székhelyéül Debrecent jelölte ki, a metropóliához három egyházmegye – a hajdúdorogi, a miskolci és a nyíregyházi tartozik.

Erdő Péter a római katolikusok nevében igazi örömnek nevezte a három egyházmegyét tömörítő metropólia megalakulását. Bár a hívek összesen annyian vannak, mint egy kisebb latin szertartású egyházmegyében, mégis hasznos volt a metropólia létrehozása – tette hozzá.

Az esztergom-budapesti érsek arról is beszélt, hogy a magyar görögkatolikus egyház elnevezésében minden szónak jelentése van: katolikus, tehát része a katolikus egyház teljes közösségének, görög, tehát az összes Magyarországon élő bizánci rítusú hívő egyháza, és magyar, tehát az összes magyar felekezettel összefogva járul hozzá hazánk előrehaladásához.

Bosák Nándor püspök a debrecen-nyíregyházi római katolikus egyházmegye, Fekete Károly tiszántúli református püspök egyházkerülete és a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke nevében köszöntötte az új érsek-metropolitát.

Mindkét püspök a Debrecenben, “a sokszínű városban” való együttműködésre, a felekezetek közötti kapcsolatok erősítésére hívta fel az új főpásztor figyelmét.
“Találjunk egységet” – mondta Kocsis Fülöp első érseki beszédében. Találjunk egységet teológiában, liturgiában, az egyházban, találjunk egységet őseinkkel, honfitársainkkal, egymással, a Magyarországon élő felekezetekkel – sorolta.

A metropólia megalakítását “az egész magyar görögkatolikusság, az egész magyar katolikusság, az egész magyar nemzet” nagy örömének nevezte.

“Ha hiszünk abban, hogy a mai esemény Isten akarata szerint van – és miért ne hinnénk ebben -, ki kell fürkészni, meg kell találni mi a célja Istenek ezzel a nagy ajándékkal” – mondta Kocsis Fülöp.

A ránk bízott nagy feladatot teljesíteni kell, mert az nem lehet, hogy “Isten igéje meghiúsuljon” – tette hozzá.

A metropólia a tricentenárium ajándéka, hálás szívvel örvendezünk ennek – utalt az érsek-metropolita arra, hogy ebben az évben ünneplik a katolikus egyház Debrecenbe való visszatérésnek 300. évfordulóját.

Kocsis Fülöp azzal kapcsolatban, hogy a debreceni önkormányzat és a kormány anyagilag is támogatja a metropólia székhelyének kialakítását, úgy fogalmazott: “a történelem eszközként használta fel Debrecen volt és jelenlegi polgármesterét, a miniszterelnököt és a kormányt, hogy gazdagítsanak bennünket”.

Ugyanakkor figyelmeztette papjait, hogy a gazdagodás félre ne vezesse őket, “a lelki gazdagság hiteles útja a szegénységen át vezet”. Bármit kapunk, nekünk szolgálni kell – tette hozzá kiemelve, hogy a rászorulók támogatásában továbbra is részt vállalnak, e nélkül hiteltelenek lennének. Híveit arra kérte, hogy együtt valósítsák meg terveiket.

A beiktatási szertartásra zsúfolásig megtelt a debreceni Attila téri székesegyház, több százan a templom mellett felállított kivetítőn követték nyomon az eseményeket.

A beiktatási folyamat szombaton Miskolcon, illetve Nyíregyházán folytatódik, ahol beiktatják tisztségébe Orosz Atanázt, a miskolci egyházmegye püspökét és a nyíregyházi egyházmegye ideiglenes apostoli kormányzóját. Utóbbi tisztséget addig tölti be, amíg a pápa nem nevezi ki az új püspököt.