Napirenden az esélyegyenlőség

Gazdaság

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében a települési önkormányzatoknak ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk. Ez Debrecenben 2013-ban történt meg. A program időarányos megvalósulását, illetve a célcsoportok (hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen: nők, mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élő személyek, gyermekek és idősek) helyzetéről készített helyzetelemzés esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni. Ez megtörtént, s a közgyűlés elfogadta a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) 2015. évi felülvizsgálata” című dokumentumot, azzal, hogy a helyi esélyegyenlőségi program továbbra is hatályban marad.