Szeged, Karikó Katalin, Nobel-díj, Szegedi Tudományegyetem, SZTE, Rektori Hivatal

A Szegedi Tudományegyetem fejlesztette a gyakorló iskolájának az infrastruktúráját

Egyetem

A pedagógusképzés és a gyakorlatorientált képzések színvonalának növelése érdekében a Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös konzorciumi projektet valósított meg három gyakorló iskolában, melynek célja az infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés volt az érintett intézményekben.

A pedagógusképzés fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez kapcsolódóan az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem – mint fenntartó – részére kiemelt feladat volt: az egyetem célja, hogy megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson az intézményben a gyakorló tanításon részt vevő tanító és tanár szakos hallgatók, pedagógusok és diákok számára.

A 499.970.977  forintos 100%-ban vissza nem térítendő forrásból megvalósuló fejlesztés célja volt a hallgatók és a diákok tanulási környezetének infrastrukturális javítása, a mindennapi és a gyakorlati oktatáshoz szükséges modern oktatási technológia fejlesztése, amely lehetőséget teremt a NAT kulcskompetenciák beépítésére a tanítási gyakorlatba.

A minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása által vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya, amely közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához, ezzel csökkentve a pedagógushiányt így a fejlesztés megvalósításávala fenntartó célja az volt, hogy megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson az intézményben a gyakorlótanításon résztvevő tanító és tanár szakos hallgatók, pedagógusok és a diákok számára.

A minőségi tanulási környezet megteremtése magában foglalta a megfelelő állapotú eszközpark beszerzését, a gyakorlati képzést szolgáló helyiségek felújítását, valamint a korszerű berendezését is. Az intézmények fejlesztése kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a jól működő, a modern kor nevelési és oktatási elvárásainak megfelelő, hatékony oktatástechnológiai eszközparkkal felszerelt infrastruktúrájú intézményekben a jövő pedagógusainak gyakorlati képzése ideális környezetben folyhasson.

(Szegedi Tudományegyetem)