Szeged, Szegedi Tudományegyetem, SZTE, Rektori Hivatal, Dugonics tér, egyetem

„Mentornak lenni jó?!” – szakmai nap az SZTE-n

Egyetem

Plenáris előadásokkal és műhelyfoglalkozásokkal várta a Szegedi Tudományegyetem az érdeklődőket a 2023. szeptember 12-én rendezett, Mentornak lenni jó?! című szakmai napon. Az eseményt Prof. Dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, az SZTE Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ Oktatás Modernizációs és Innovációs Klaszterének szakmai vezetője nyitotta meg.

A Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ Oktatás Modernizációs és Innovációs Klaszterének Köznevelés-fejlesztési és Pedagógusképzési programjának célja az volt, hogy együtt gondolkodásra hívja a partnerintézményekben dolgozó azon kollégákat, akik a pedagógusképzés gyakorlatában érintettek, tanító és tanár szakos hallgatókat mentorálnak. Az SZTE IKIKK Oktatás Modernizációs és Innovációs Klaszterének Köznevelés-fejlesztési és Pedagógusképzési programja ugyanis hisz a közös gondolkodásban, amely érinti a gyakorlatok tartalmát, formáját és szervezeti kereteit, erősítve a pedagógusképzéssel foglalkozó intézmények közötti szakmai kapcsolatot.

Amikor arról esik szó, hogy mi is a Szegedi Tudományegyetem titka, és erről az itt végzetteket kérdezzük, gyakran azt a választ kapjuk, hogy itt mindig jó volt a hangulat, családias volt a légkör és mindig volt egy olyan oktató, mentor, akihez bármikor, bármilyen kérdéssel, problémával fordulhattak. Azt gondolom, hogy ezek az oktatók, mentorok minden képzési területen jelen vannak, a pedagógusképző területeinken pedig kiemelt szerepük van. Az SZTE másik titka a tradíció és az innováció kettőssége: azaz az értékmegőrzésre, a tradíciók és a hagyományok ápolására épített, újszerű gondolkodás, amely ugyancsak minden oktatónkra, mentorunkra és pedagógusjelölt hallgatónkra jellemző és igaz

– kezdte gondolatait Prof. Dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, az SZTE Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ Oktatás Modernizációs és Innovációs Klaszterének szakmai vezetője.

Kiemelte, hogy a mentorálási folyamatnak három fontos szereplője van: a mentor, a mentorált és tanuló, ezek közül is a legfontosabb feladata a mentornak van.

Nagyon fontos, hogy a mentorok a mentoráltakat, azaz a hallgatóinkat támogassák abban, hogy a pedagógusközösségbe be tudjanak illeszkedni, hogy aztán sajátjuknak érezzék azt a közeget, ezzel a tanulói közeg ne legyen számukra idegen és biztonsággal mozogjon közöttük. De ugyanilyen fontos az is, hogy a mentoráltak nyitottak legyenek, fejlődésre képesek és alkalmassá váljanak a feladatra, legyen meg bennük a szándék a kiváló tanító, tanárrá válás iránt. Nem mehetünk el a tradíció és az innováció kettőségének megemlítésekor a mesterséges intelligencia mellett sem. Vitathatatlan, hogy a forma és az eszköz változik, az alapvető célok azonban változatlanok: továbbra is kiváló pedagógusokat akarunk nevelni, akik kiválóan tudják majd a tanulókat tovább nevelni. És bár a mesterséges intelligencia az oktatás területén is megvetette a lábát, biztos vagyok benne, hogy nem tudja majd az együtt gondolkodás, és a közösség erejét elvenni

– zárta gondolatait Prof. Dr. Gellén Klára.

Ezt követően Prof. Dr. Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati rektorhelyettese, az SZTE Tanárképző Központ főigazgatója A tanárképzés gyakorlata a Szegedi Tudományegyetem címen tartott előadást. Majd Dr. Fizel Natasa, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet vezetője A tanítóképzés gyakorlata címen adott elő.

A plenáris előadásokat három műhelyfoglalkozás váltotta. A jelenlévők mind a három foglalkozáson részt vettek, forgószínpad szerűen. A műhelygyakorlatok időtartama 40 perc volt, amelyből 25 percet interaktív előadás, 15 percet pedig a kérdés-válaszok tettek ki.

Elsőként Mentornak lenni jó! címen vezette foglalkozását Dr. Sárvári Tünde, az SZTE IKIKK OMIK Pedagógusképzési Terület Fejlesztési Program szakmai vezetője. Majd A Pedagógusképzéssel kapcsolatos operatív tevékenységek-ről beszélt a tanárképzést illetően Dr. Dobi János, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, a tanítóképzésről pedig Árvainé Libor Ildikó, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese szólt.

A reflektivitás szerepe a professzionalizálódás folyamatában − A reflektivitás fejlesztésének módszerei címen zárta az eseményt előadásával Dr. Zs. Sejtes Györgyi, az SZTE IKIKK OMIK Köznevelés-fejlesztési és Pedagógusképzési Klaszter szakmai vezetője.

(SZTE/Pósa Tamara)

Fotó: Frank Yvette