Az ELTE kutatása szerint dicsérettel és támogatással jobban tanulnak a kutyák

Egyetem

Az ELTE etológusai a Scientific Reports folyóiratban publikált tanulmányukban az érzelmek, a tanulás és az alvás összefüggéseit vizsgálták. Eredményeik rávilágítanak, hogy a szociális megerősítésnek fontos szerepe van a kutyák jólétében és tanulási sikerében. 

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy az érzelmi töltettel rendelkező eseményekre, információkra jobban emlékszünk. Azonban ezeket a vizsgálatokat elsősorban kontrollált laboratóriumi keretek között végezték, így kiemelten fontos a kérdést életszerű helyzetekben is tanulmányozni.

“A családi kutyák számára természetes és mindennapos, hogy érzelmi töltetű társas helyzetben tanulnak akár a gazdájuktól, akár kutyakiképzőtől. Ugyanakkor az eddigi tudásunk erről a jelenségről főleg embereken és laboratóriumi rágcsálókon (patkányokon, egereken) végzett vizsgálatokon alapul. A célunk az volt, hogy kutyák esetében tanulmányozzuk a jelenséget, hiszen nemcsak modellállatként, hanem saját jogán is izgalmas a fajt kutatni” – magyarázza Reicher Vivien, a tanulmány első szerzője.

A kutatók egyedi módszertant fejlesztettek ki az érzelmek, a tanulás és az alvás összefüggéseinek vizsgálatára: a gazda jelenlétében kiképzők segítségével tanítottak új vezényszavakat a kutyák által már ismert trükkökre, például pacsi helyett high five vezényszót használtak. Minden kutya két tréningen vett részt: a “megengedő” stílusú foglalkozáson a kiképzők a jutalomfalat mellett sok dicséretet és simogatást használtak és sosem szóltak rá a kutyákra, míg a “kontrolláló” kiképzésen csak jutalomfalattal, szóbeli dicséret és simogatás nélkül tanították a kutyákat, és olykor rájuk is szóltak.

A tréningek után a kutatók a tanszéki alváslaborban EEG-vizsgálattal elemezték a kutyák alvását (képünkön), a memóriakonszolidációhoz, vagyis az új ismeretek rögzüléséhez kapcsolódó agyi működésüket vizsgálva. Az eredmények alapján a kontrolláló tanítás nagyobb stresszt idézett elő a kutyákban, többet keresték a gazdájuk közelségét, valamint többet aludtak a tréning után. Ez megerősíti a korábbi kutatások eredményeit, miszerint az alvás fontos szerepet tölt be az érzelemfeldolgozásban.

Érdekes módon a kutyák az első alkalommal a tanítási stílustól függetlenül sikeresebben tanultak, a megengedő vagy kontrolláló stílusnak önmagában nem volt hatása. A sorrendhatás oka az a szakirodalomban jól ismert jelenség lehet, hogy az elsőként tanult információra sokszor könnyebb emlékezni, mint amit később egy hasonló kontextusban tanulunk.

Gácsi Márta, a HUN-REN–ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa kiemeli: “A legizgalmasabb eredményünk, hogy az alvás csak egyetlen konkrét esetben javította a kutyák teszteredményeit, amikor az először kontrolláló tanítást kapott csoport másodszor is hasonló tréningre számított, de akkor már megengedő stílusban tanítottuk őket. Úgy véljük, a pozitív meglepetés és az alvás együttes hatása javította a tanulási sikerüket.”

A kutatás eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a szociális megerősítésnek fontos szerepe van a kutyák jólétében és tanulási sikerében. A szociális megerősítés hiánya, illetve a szidás azonban stresszt okozhat a kutyáknak, különösen, ha tréner tanítja őket.

A vizsgálat nemcsak a kutyák tanulásába nyújt mélyebb betekintést, hanem az ember egyes tanulási folyamatainak a megértéséhez is közelebb vihet minket. Emellett a gazdák és kutyakiképzők számára is újabb tudományos megerősítést nyert, hogy kedvenceink jóllétére és tanulási sikerére egyaránt jó hatással van, ha nemcsak ételt, hanem dicséretet és simogatást is kapnak a jó teljesítményért.

ELTE