Európai oktatási térség: a Bizottság kiválasztotta az első 17 „európai egyetemet”, közülük ötnek magyarországi egyetem is a tagja

Az európai egyetemek olyan, EU-szerte működő felsőoktatási intézményeket tömörítő transznacionális szövetségek, amelyek közös hosszú távú stratégiával rendelkeznek, és előmozdítják az európai értékek és identitás térnyerését. A kezdeményezés arra irányul, hogy számottevően növelje az egyetemi hallgatók és a felsőoktatásban dolgozók mobilitását, és elősegítse, hogy az európai felsőoktatás színvonalasabbá, vonzóbbá, befogadóbbá és versenyképesebbé váljon, illetve hogy elmélyüljön […]

A Szegedi Tudományegyetem kutatóinak zöld kémiára alapozott fejlesztései a tiszta vízért

Korszerű anyagtudományi, nanotechnológiai fejlesztéseikkel vízkezelési és víztisztítási feladatok megoldásához járulnak hozzá a Szegedi Tudományegyetem kutatói. E cél érdekében az SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai, valamint Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének munkatársai együttműködnek az indiai Amity Egyetem (Noida) Alkalmazott Anyagtudományi kutatócsoportjával, valamint hazai partnerekkel.

Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszert építettek ki a Szegedi Tudományegyetemen

Több elemből álló, hálózatra kapcsolódó napelemes rendszert telepítettek a Szegedi Tudományegyetemen. A KEHOP-5.2.11-16-2017-00149 számú „Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Szegedi Tudományegyetem villamosenergia ellátásának céljából” című pályázat több mint 100 millió forint támogatást nyújtott a rendszer kiépítésére. A fejlesztés hozzájárul a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez

Mikrobiális génbankhoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrumot alakítottak ki a Szegedi Tudományegyetemen

Több mint 630 millió forint vissza nem térítendő támogatásból alakítottak ki kutatás-fejlesztési centrumot a Szegedi Tudományegyetemen. A hazánkban egyedülálló központ lehetőséget teremt élenjáró alap- és alkalmazott kutatási projektek megvalósítására, erőteljesen szinergizálva az élettudomány és a biotechnológia meghatározó kutatási célkitűzéseivel.

2019. évi európai és regionális innovációs eredménytábla: EU-szerte növekvő, Magyarországon mérsékelt teljesítmény

Európának javítania kell az innovációs képességét annak érdekében, hogy meg tudja állni a helyét a globális piacokon, valamint hogy meg tudja őrizni az európai életmódot és emelni tudja az európai lakosok életszínvonalát. Erre hívta fel a figyelmet az Európai Tanács 2018 júniusában és 2019 márciusában. A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság ezért tűzött ki új, ambiciózusabb célokat az […]

Tagállami energia- és klímatervek: nagyobb erőfeszítések kellenek az éghajlatvédelmi célok eléréséhez

Az energiaunió irányításáról és az éghajlati fellépésről szóló uniós rendelet értelmében a tagállamoknak 10 évre szóló nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervet kell kidolgozniuk a 2021-től 2030-ig terjedő időszakra. A világ legnagyobb gazdasági szereplői közül az Európai Unió az első, amely jogilag kötelező érvényű keretet hozott létre azzal a céllal, hogy eleget tegyen a párizsi klímamegállapodás […]

Tagállami energia- és klímatervek: nagyobb erőfeszítések kellenek az éghajlatvédelmi célok eléréséhez

Az Európai Bizottság a mai napon közzétette a tagállamok előzetes energia- és klímaterveire vonatkozó értékelését. Az energiaunió irányításáról és az éghajlati fellépésről szóló uniós rendelet értelmében a tagállamoknak 10 évre szóló nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervet kell kidolgozniuk a 2021-től 2030-ig terjedő időszakra. A tervek a 2030-ra kitűzött uniós energia- és éghajlat-politikai célértékek teljesítését hivatottak […]

2019. évi európai és regionális innovációs eredménytábla: EU-szerte növekvő, Magyarországon mérsékelt teljesítmény

Az Európai Bizottság ma közzétette a 2019. évi európai innovációs eredménytáblát és regionális innovációs eredménytáblát, melyek azt mutatják, hogy az EU innovációs teljesítménye immár négy éve folyamatosan javul és 2018-ban – az Unió történetében először – meghaladta az Egyesült Államokét. Az EU ugyanakkor egyre inkább lemarad Japán és Dél-Korea mögött, Kína pedig gyors ütemben zárkózik […]

Globális kereskedelem: az EU fellép a protekcionizmus ellen és új exportpiacokat nyit meg az európai cégek számára

Az Európai Bizottság ma közzétette a kereskedelem és a beruházások útjában álló akadályokról szóló legutóbbi jelentését, mely megerősíti, hogy az európai vállalatok egyre több akadállyal találják magukat szemben az Unión kívüli piacokon. Az EU határozott válaszának köszönhetően azonban a Bizottság jelenlegi megbízatásának kezdete óta 123 ilyen akadály szűnt meg, ami 2018-ban több mint 6 milliárd […]

Az európai választások után: jelentés a dezinformáció elleni küzdelem terén elért előrehaladásról

Ma az Európai Bizottság és Federica Mogherini, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője közös jelentést adott ki a dezinformáció elleni küzdelem terén elért eredményekről és az európai parlamenti választások kapcsán levont főbb tanulságokról, mielőtt jövő heti csúcstalálkozóján az Európai Tanács visszatér a választások védelmének kérdésére és a dezinformáció elleni küzdelem témájára.